eHealth in figures

vydané recepty ikona
36,351,352

prescribed ePrescriptions

záznamy o vyšetrení ikona
9,764,856

eExamination records

pripojení zdravotnícki pacienti ikona
11,935

Health Professionals plugged-in

pripojení poskytovatelia zdravotnej starostivosti ikona
8,290

affiliated Healthcare Providers

Source: NHIC / Updated: 11. 11. 2018