Electronic Health Book

Electronic Health Book

Electronic Health Book is a health documentation of a patient in electronic form. On behalf of security and record protection the patient accesses his health book via his eID or electronic proof of residence via National Health Portal.

Patient Summary

Patient Summary

A cluster of most important patient information thanks to which the health professional has rapid access to data on health status of the patient.

ePrescription

ePrescription

Electronic prescribing and dispending of medicines, medical devices or dietetic food contributes to effective and meaningfull treatment of a patient, and to promote its safety. It enables interaction check yet at prescribing, and at the same time avoids duplicities.

eExamination

eExamination

Creating an electronic record from the examination almost replaces the paper health record. The physician after/during the examination creates an electronic record, which is a part of eHealth System.

Connecting the System

Connecting the System

Health records of patients are stored in the National Health Information System (eHealth System), therefore a secured approval of the patient, as well as of the health professional who creates or accesses the health records is important.

eBooking

eBooking

eBooking is a new functionality in frame of healthcare electronization. It enables patients to book a visit to a physician by means of internet during additional working hours (AWH) on exact date and time, or create a request to allocate a date during working hours, so called order for enrolment into a waiting list of the outpatient unit.

eAlerts

Aplikácia eAlerts umožní zdravotníckemu pracovníkovi získať prehľad o aktuálnych aj budúcich udalostiach v systéme ezdravie. Sprostredkuje dôležité oznamy a pripomenie plánované udalosti. Zdravotnícky pracovník bude informovaný o dianí v ezdraví bez toho, aby musel informácie hľadať. Má ich stále na dosah.

Moje ezdravie

Aplikácia Moje ezdravie umožňuje občanom získať aktuálne informácie o opatreniach a nariadeniach týkajúcich sa koronavírusového ochorenia. Ľudia jednoduchým a prehľadným spôsobom získajú všetky potrebné informácie, nemusia ich vyhľadávať, majú ich stále na dosah.

eLab

Creation of a record on result from a laboratory examination.

Comming in 2019