FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo mám robiť, ak neviem predpísať erecept?

Ak máte ambulantný systém na verzii v3, nebudete môcť vytvárať elektronické recepty, len papierové. Ak chcete vytvárať elektronické recepty, je potrebné zabezpečiť si upgrade systému minimálne na verziu v4. Upozorňujeme, že vytváranie elektronickej zdravotnej dokumentácie je povinné od 1. 1. 2018.

Je môj dodávateľ certifikovaný na nové verzie služieb?

Prehľad informačných systémov pre PZS je zverejnený na webovej stránke ezdravotnictvo.sk.

Ako zistím, akú verziu ereceptu používam?

Odporúčame, aby ste túto požiadavku adresovali svojmu administrátorovi alebo dodávateľovi informačného systému. 

Prečo si musím upgradovať svoj informačný systém?

V zmysle platnej legislatívy je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný vytvárať záznamy v takom informačnom systéme, ktorý je podporovaný a má overenie zhody. 
Upgrade je bežné vývojové štádium všetkých softvérov. Aktualizáciu musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti riešiť primárne so svojim dodávateľom softvéru. Pripomíname, že zákonná lehota na aktualizáciu softvéru sú 2 mesiace od doby publikovania dokumentácie o čom NCZI dodávateľov informuje pravidelne.
 

Prečo som sa o takej zásadnej zmene nedozvedel skôr?

O zmene boli informovaní lekári aj dodávatelia informačných systémov viac ako 15 mesiacov vopred, aby mali dostatočný časový priestor na prechod na vyššiu verziu. NCZI o pláne zmien informuje minimálne 1 rok vopred. V tomto prípade sme dodávateľov informačných systémov informovali na pravidelných spoločných stretnutiach v Bratislave a Košiciach. Lekárom sme túto informáciu oznamovali na prednáškach a stretnutiach organizovaných odbornými zväzmi.
 

Kde nájdem integračný manuál pre integráciu služieb Elektronickej opiátovej knihy (EOK)?

Integračný manuál ezdravie_xservices sa nachádza v aplikácii Service Desk, v adresári Integračný manuál (Prehľadať dokumenty a formuláre/ Informačné systémy PZS/ Integračný manuál).