Aký je rozdiel medzi objednávaním na doplnkové ordinačného hodiny (DOH) a ordinačné hodiny prostredníctvom objednávacieho systému na objednávanie osôb, ktorý je prevádzkovaný NCZI?

Rozdiel medzi objednávkou na DOH a ordinačné hodiny je, že pacient pri vytváraní objednávky na vyšetrenie počas ordinačných hodín vie vytvoriť len požiadavku na vyšetrenie do danej ambulancie. Termín vyšetrenia prideľuje zdravotnícky pracovník a pacient je následne notifikovaný o potvrdení objednávky a pridelení termínu vyšetrenia. Pre objednávky na vyšetrenie počas DOH platí, že pacient si vie vybrať konkrétny dátum a čas z voľných publikovaných termínov na portáli, počas ktorého chce byť ošetrený.

Je možné využívať iný (komerčný) objednávací systém pre pacientov na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín?

Áno, eobjednanie umožňuje aj túto alternatívu. Podmienkami pre poskytovanie doplnkových ordinačných hodín je registrácia poskytovateľa do informačného systému na objednávanie osôb (ISOO) a spracovanie objednávky v systéme.

Čo musíme zabezpečiť pri predpise opakovaného ereceptu?

Aplikácia (ambulantný IS, nemocničný IS) zabezpečí, že nebude možné predpísať opakovaný erecept (prostredníctvom UlozPrekripcnyZaznam), v zmysle platnej legislatívy, pre:

  •  opiáty,

  •  protimikrobiálne antibiotiká a chemoterapeutiká,

  •  ak ide o predpisovanie lieku s preskripčným obmedzením, ktoré spĺňa odporúčajúci lekár ale platnosť jeho odporúčania je kratšia ako platnosť opakovaného receptu.

Od kedy je možné implementovať opakovaný erecept?

Zákon predpis na tzv. opakovaný erecept umožňuje od 1. apríla 2018. Rozhrania pre zasielanie elektronických preskripčných záznamov boli publikované 30. júna 2017 a v priebehu marca 2018 si bolo možné overiť funkcionalitu na testovacích prostrediach NZIS a jeho komponentov v každej zdravotnej poisťovni. Po implementácii je nutné dodatočné overenie zhody, ktoré NCZI vykonáva po prijatí žiadosti dodávateľa IS PZS na diaľku.
Dodávateľ funkcionalitu implementuje podľa platného integračného manuálu a pravidiel v ňom uvedených. Overenie prebehne podľa rozšírených testovacích scenárov.

Je možné uskutočniť zneplatnenie/vymazanie odoslaných záznamov, u ktorých bolo neskôr zistené, že obsahujú chybné alebo neúplné záznamy?

Predpis aj výdaj je možné stornovať a následne nahrať správny – realite zodpovedajúci elektronický záznam. V súlade so zákonom 153/2013 Z. z. o NZIS, §5, ods. (11) je oprava elektronického zdravotného záznamu možná stornovaním pôvodného elektronického zdravotného záznamu z dôvodu opravy chýb pri jeho vytvorení pre:

  • záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky,

  • záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

  • záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,

  • preskripčný záznam,

  • dispenzačný záznam,

  • medikačný záznam,

  • záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Je overovanie poistného vzťahu povinné?

Áno, je. Služba pre overenie poistného vzťahu má na výstupe pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) užitočné informácie a je vhodné ju volať vždy, lebo situácia okolo neplatiča sa môže dynamicky meniť. Používanie a výstup je v záujme PZS.