Zvýši alebo zníži sa bezpečnosť mojich zdravotných záznamov po zavedení ezdravie do praxe?

Po zavedení ezdravie na národnej úrovni (Národného zdravotníckeho informačného systému) sa bezpečnosť vašich zdravotných záznamov zvýši.