Inštalácia čítačky a karty ePZP

Pre prácu v ezdravie je potrebná inštalácia čítačky ePZP, ktoré zdravotnícki pracovníci (ZPr) dostali od NCZI alebo prostredníctvom nemocnice, v ktorej pracujú. Pre úspešnú inštaláciu čítačky ePZP je potrebné vybrať, či ZPr pracuje v nemocnici/laboratóriu, v lekárni/výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v ambulancii. Viac informácii o tom, čo je potrebné pre pripojenie do ezdravie je v časti Pripojenie do systému.

Inštalácia čítačky ePZP

Ambulancia

Ak zdravotnícky pracovník prevádzkuje ambulanciu, inštaláciu čítačky ePZP vykoná jeho dodávateľ informačného systému alebo si ju zdravotnícky pracovník zabezpečí sám ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. V prípade, že sa počas inštalácie vyskytne problém, je možné ho riešiť prostredníctvom kontaktného formulára NCZI.

Upozornenie: Nepripájajte čítačku ePZP do počítača pred spustením inštalačného súboru.

Nemocnica/Laboratórium

Ak je zdravotnícky pracovník zamestnancom nemocnice alebo laboratória, inštaláciu čítačky ePZP a Samoobslužného portálu vykoná IT oddelenie zamestnávateľa. Pre pracovníkov IT oddelení sú k dispozícii inštalačné msi balíčky (ZIP, 7 MB), pre hromadnú inštaláciu.

Lekáreň/Výdajňa zdravotníckych pomôcok

Ak je zdravotnícky pracovník zamestnancom lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok, inštaláciu čítačky ePZP a Samoobslužného portálu, na jeho počítači vykoná dodávateľ informačného systému.

Podmienky inštalácie čítačky ePZP

Na inštaláciu čítačky elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) je potrebné:

  • konto správcu/administrátora na počítači
  • operačný systém Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
  • ePZP a čítačka
  • internetové pripojenie