Zhromaždenie členov OKZL Košice

Dátum a čas

04. March 2019
9.00 — 16.00 h

Miesto konania

LESY SR š.p.
Moyzesova 1044/18
04001 Košice
Slovensko
Zobraziť na mape

Prezentácia  najnovších výsledkov, funkcionalít a legislatívnych zmien v oblasti sysému ezdravie pre členov Okresnej komory zubárov Košice.