FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Zapisujú anestéziológovia do systému ezdravie? Musia mať na všetkých pracoviskách vytvorený pracovno-právny vzťah?

Anestéziológovia nemusia mať na pracoviskách, kam chodia podávať anestézy, vytvorený pracovno-právny vzťah, pretože oni na týchto pracoviskách nerobia zápisy do elektronického zdravotníctva. Zápis robí len ošetrujúci lekár a informácie od anestéziológa sú v prípade potreby zahrnuté do správy ošetrujúceho lekára ako jedna časť.