Základné informácie

Aplikácia eAlerts je vyvinutá tak, aby mal lekár okamžite k dispozícii informácie týkajúce sa systému ezdravie. Na každú novú informáciu ho upozorní notifikácia.

Základné informácie

Aplikácia je pre lekára bezplatná. Na registráciu aplikácie eAlerts potrebuje lekár tri údaje: 

  1. priezvisko lekára

  2. kód lekára pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

  3. telefónne číslo lekára.

 

eAlerts je systém prevádzkovaný Národným centrom zdravotníckych informácií v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je podporným nástrojom pre zdravotníckych pracovníkov využívajúcich všetky služieb systému NZIS.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo informácií ohľadne aplikácie eAlerts kontaktujte Call Centrum NCZI.

Stiahnite si aplikáciu eAlerts

 

Ikonka pre stiahnutie aplikácie eAlerts do zariadení iOS

 

 

Ikona pre stiahnutie aplikácie eAlerts do androidových zariadení

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky  poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb vydané Národným centrom zdravotníckych informácií.