Functions

Aplikácia eAlerts bude zdravotníckeho pracovníka informovať o podstatných situáciách, ktoré v rámci systému ezdravie môžu vzniknúť, vďaka čomu bude môcť pohotovo organizovať svoju činnosť.