Vrátené zásielky s PIN kódmi a ich opakované zasielanie

NCZI vyzýva všetkých zdravotníckych pracovníkov, aby si prevzali zásielky s PIN kódmi. Bez PIN kódu nie je možné pracovať v systéme ezdravie.