FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

V akej forme existuje elektronická zdravotná knižka?

Elektronická zdravotná knižka (EZK) existuje v elektronickej podobe ako množina záznamov v databáze - v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek. Register prevádzkuje NCZI. EZK teda na rozdiel od papierových kariet pacientov existuje len v elektronickej podobe, dôkladne zabezpečená oddelením identifikačných a klinických údajov a šifrovaním.