FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Ukončujem/prerušujem zdravotnícke povolanie a ruším/pozastavujem registráciu v komore, čo s ePZP?

ePZP nie je potrebné vrátiť, nakoľko bude zneplatnený na základe aktualizácie údajov z príslušnej komory. V prípade obnovenia činnosti zdravotníckeho pracovníka je potrebné podať si novú žiadosť o vydanie ePZP (dôvod podania - nové vydanie)