Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Základné informácie

Nevyhnutnou súčasťou pre elektronickú komunikáciu v systéme ezdravie je okrem identifikácie a autorizácie prístupu do elektronického zdravotníctva zdravotníckeho pracovníka aj zabezpečenie identifikácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti na základe občianskeho preukazu s elektronickým čipom.

Prehľad služieb poskytujúcich NCZI

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) poskytuje v rámci služieb operátora uvedené typy služieb: 

  • ezdravie ePZP,

  • ezdravie eID lekáreň,

  • ezdravie eID ambulancie/nemocnice.

 

V súčasnosti NCZI poskytuje službu ezdravie ePZP. Spustenie ďalších služieb je naplánované v priebehu roka 2019.

 
Prehľad výhod jednotlivých služieb operátora
  ezdravie ePZP ezdravie eID
lekáreň
ezdravie eID
ambulancie/ nemocnice
Autentifikácia zdravotníckych pracovníkov
Identifikácia pacienta s možnosťou zadania BOK
Identifikácia pacienta 
Bezpečné pripojenie do systému ezdravie 
Splnenie legislatívnej povinnosti
Cena  0,- € 0,- € 0,-€


Vysvetlivky:služba je k dispozícii služba nie je k dispozícii

 

Prečítajte si Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb vydané NCZI.