Slovenské ezdravie je lídrom elektronizácie zdravotníctva v regióne

Slovensko je lídrom v zavádzaní elektronického zdravotníctva v stredoeurópskom priestore. Potvrdila to Konferencia elektronizácia zdravotníctva v krajinách V4, ktorú zorganizovalo Národné centrum zdravotníckych informácií v Bratislave.

Spomedzi krajín Višegrádskej štvorky sa v zavádzaní a rozvoji  národných eHealth projektov urobil na Slovensku od spustenia ezdravia v roku 2018 výrazný pokrok. „Hoci my na Slovensku občas nadávame na naše elektronické zdravotníctvo, slovenské ezdravie je v skupine európskych lídrov a kolegovia z okolitých krajín nás úprimne obdivujú, ako sa ho podarilo za posledné 2 roky naštartovať,“ uviedla hlavná odborníčka MZ pre všeobecné lekárstvo Jana Bendová.

V roku 2018 sme sprístupnili kľúčové funkcionality elektronického zdravotníctva pre lekárov aj pacientov. Najmä erecept a evyšetrenie si získali obľubu medzi laickou a odbornou verejnosťou,“ povedal generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš. Doteraz bolo u nás predpísaných vyše 69 miliónov ereceptov a zapísaných vyše 21 miliónov záznamov z vyšetrení.

V Českej republike sa eHealth systémy budovali na úrovni jednotlivých krajov. Pod tlakom regiónu Vysočina prijali v ČR národnú stratégiu eHealth a začali realizovať jednotlivé súvisiace projekty, ktoré momentálne prebiehajú.  Elektronické zdravotníctvo sa nasadzovalo regionálne aj v Poľsku, na národnej úrovni sa budú regionálne eHealth systémy prepájať. Maďarsko má štruktúru národného eHealth veľmi podobnú Slovensku.

Ako uviedol na konferencii bývalý spolupredseda eHealth Network Clemens Auer z Rakúska, ich krajina po rokoch pilotných projektov rozhodla o zavedení elektronických receptov až teraz. Ako súčasť pilotnej fázy sa spustí v dvoch regiónoch od apríla 2020. S celoštátnym zavedením sa počíta do konca mája 2022.

Na konferencii sa okrem lídrov elektronizácie zdravotníctva z krajín V4 zúčastnili aj hostia z Fínska, Veľkej Británie a Portugalska.

 

Kontaktné údaje:

Mgr. Boris Chmel
Hovorca
Národné centrum zdravotníckych informácií 
Tel.: 0910 917 444, mail: boris.chmel@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk