Právne povedomie lekára II - cyklus seminárov

Dátum a čas

09. April 2019
9.00 — 16.00 h

Miesto konania

Obv. Úrad, MČ JUH (Južan), veľká sála
Smetanova 4
040 09 Košice
Slovensko
Zobraziť na mape

Cyklus odborných seminárov v ôsmich mestách Slovenska, kde jednou z tém bude "Systém ezdravie ako zákonná norma".

 

Odborný seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Zmeny vo vedení zdravotnej dokumentácie

  • Poučenie a informovaný súhlas

  • Zmeny v Zákonníku práce (24.hodinová služba)

  • Coffee breAk, prestávka

  • Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

  • Vyhláška MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania

  • zdravotníckeho pracovníka – zmeny platné od 15.3.2019

  • Konflikt záujmov, Nepeňažné plnenie

  • Právny rámec ezdravie (NCZI).

Detailnejšie informácie.