Pomýlil som sa pri predpise opakovaného ereceptu. Čo mám robiť?

Ak došlo k omylu s potenciálnym dopadom na pacienta, lekár informuje pacienta, stornuje pôvodný erecept a vystaví nový opakovaný erecept. Ak už pacient vybral liek alebo liečivo, opakovaný erecept je možné iba „zneplatniť“.