Repeated ePrescription

This novelty saves time for physicians and chronically ill patients, it helps to reduce number of patients in waiting rooms. The physician after assessing health conditions of the patient may decide for a repeated ePrescription for as long as 12 months. Repeated ePrescription is issued only electronically.

Zoznam liekov a zdravotníckych pomôcok

Zoznam humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na opakovaný erecept upravujú vyhlášky ministerstva zdravotníctva, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/264/20190901

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/263/20190901