Od kedy je možné implementovať opakovaný erecept?

Zákon predpis na tzv. opakovaný erecept umožňuje od 1. apríla 2018. Rozhrania pre zasielanie elektronických preskripčných záznamov boli publikované 30. júna 2017 a v priebehu marca 2018 si bolo možné overiť funkcionalitu na testovacích prostrediach NZIS a jeho komponentov v každej zdravotnej poisťovni. Po implementácii je nutné dodatočné overenie zhody, ktoré NCZI vykonáva po prijatí žiadosti dodávateľa IS PZS na diaľku.
Dodávateľ funkcionalitu implementuje podľa platného integračného manuálu a pravidiel v ňom uvedených. Overenie prebehne podľa rozšírených testovacích scenárov.