Od akého dňa sa počíta 20 dňová zákonná lehota na poskytnutie zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných (DOH)?

Zdravotná starostlivosť počas DOH sa poskytuje osobe najneskôr do 20 dní po objednaní (lehota sa nepočíta od dátumu vytvorenia objednávky, ale podľa termínu, na ktorý bola objednávka požadovaná). Príklad, ak pacient vytvorí objednávku na vyšetrenie na 1.2.2019 a z určitého dôvodu poskytovateľ, musí tento termín preplánovať, vtedy platí 20 dňová zákonná lehota (kalendárnych dní) a musí zabezpečiť poskytnutie ZS do 21.2.2018.