Musí dať pacient povolenie lekárovi zapisovať jeho zdravotné záznamy do ezdravia?

Nie. Pacient nezadáva súhlas na zápis jeho zdravotných záznamov do systému ezdravie. Vytváranie zdravotnej dokumentácie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.