Môžem vydať celkové predpísané množstvo na opakovanom recepte?

Nie. Celkové množstvo predpísané na opakovanom recepte (súčet zo všetkých opakovaní) nie je možné vydať naraz. Vydávané sú množstvá do maximálnej, lekárom predpísanej výšky, pre jeden výber.