Môžem pre opakovaný erecept urobiť odpis?

Nie.
Pre opakovaný erecept nie je možné vytvoriť odpis. Použije sa funkcionalita blokovanie ereceptu.