Môže poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti poskytovať doplnkové ordinačné hodiny kedykoľvek v pracovný deň?

V zákone 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti je pre DOH definované, že musia byť určené tak, aby v pracovný deň začínali najskôr od 13. hodiny a trvali nepretržite až do konca pracovnej doby, alebo začínali kedykoľvek, ak v tento deň nie sú určené ordinačné hodiny a nejde o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti.