Môže pohotovosť poskytovať doplnkové ordinačné hodiny?

Nie, podľa zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti DOH nie sú určené pre poskytovanie zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti.