Môže lekár zmeniť pacientom požadovaný termín na vyšetrenie uvedený v objednávke na vyšetrenie?

Áno, systém nebráni lekárovi potvrdiť aj iný termín ako pacient požadoval. Z dôvodu, ak došlo k neplánovaným zmenám na ambulancií a ZPr už pri potvrdzovaní vie, že pacientovi v tom čase nemôže poskytnúť ZS. Cieľom, je aby pri každej zmene termínu, či zo strany pacienta alebo lekára nebolo nutné rušiť objednávku a vytvárať novú. Odporúčame zmenu termínu prekonzultovať s pacientom telefonicky. Pacient je vždy notifikovaný o zmene termínu formou SMS/email.