Lieky objedná a dodá len jedna lekáreň, pacient ich nemusí zháňať

Od júla môže lekáreň, ak nemá predpísaný liek na sklade, zablokovať erecept. Pacient tak nebude musieť obiehať iné lekárne. Pôvodná, ktorá erecept zablokovala, mu liek objedná a dodá. Blokovaný erecept je po opakovanom erecepte ďalšia nová funkcionalita systému elektronického zdravotníctva, ktorá sa uvádza do praxe. 

Takýto postup má zabrániť duplicitne vydávaným liekom vo viacerých lekárňach. Využíva sa vtedy, ak lekáreň predpísaný liek v tom čase nemá k dispozícii, no vie ho objednať. Počas čakania na dodanie si erecept zablokuje, aby nedošlo k výdaju v inej lekárni (napr. omylom). 

Lekáreň teda v softvéri potvrdí blokovanie predpisu lieku, čím zablokuje jeho výdaj v inej lekárni. V prípade jednorazového ereceptu  je doba blokovania na celú platnosť predpisu podľa platnej legislatívy. Blokovaný erecept sa automaticky odblokuje pri reálnom výdaji lieku. Ak lekáreň nevie požadovaný liek v tomto čase vydať, odblokuje predpis, čím pacientovi umožní si vybrať predpísaný liek v inej lekárni. Odblokovať preskripčný záznam môže len tá lekáreň, ktorá ho zablokovala.

Platnosť lekárskeho predpisu:

  • 7 dní na hromadne vyrábaný humánny liek a individuálne pripravovaný humánny liek, ak neobsahuje protimikrobiálne antibiotikum, chemoterapeutikum, omamnú látku II. skupiny a psychotropnú látku II. skupiny,
  • 5 dní na humánny liek s obsahom omamnej látky II. skupiny a psychotropnej látky II. skupiny,
  • 3 dni na humánny liek s obsahom protimikrobiálneho antibiotika a chemoterapeutika,
  • 1 deň na humánny liek predpísaný lekárom zubno-lekárskej pohotovostnej služby, lekárom ambulantnej pohotovostnej služby a lekárom ústavnej pohotovostnej služby.

Blokovaný erecept je po opakovanom erecepte ďalšia nová funkcionalita ezdravia. Od januára, kedy sa systém ezdravie oficiálne spustil, v ňom lekári predpísali vyše 19 miliónov ereceptov a zrealizovali 5 miliónov záznamov z vyšetrení.

 

Kontaktné údaje:

Mgr. Boris Chmel
Hovorca
Národné centrum zdravotníckych informácií 
Tel.: 0910 917 444, mail: boris.chmel@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk