Lekár mi predpísal lieky na opakovaný erecept. Ako si ich mám vybrať?

Keďže opakovaný recept existuje iba v elektronickej podobe, pacient sa musí v lekárni identifikovať buď svojim eID alebo bežným občianskym preukazom alebo kartičkou poistenca. Lekárnik postupuje v súlade so záknom a overí, či sú pre daného pacienta k dispozícii nevydané a platné recepty, ktoré je možné vydať. 

Lieky predpísané na opakovaný recept sa v zoznam nevydaných liekov objavia automaticky v čase, keď je výber možný. Pacient nemusí prísť presne v deň uplynutia periódy, ale vzhľadom na riadne dodržiavanie lekárom stanoveného liečebného režimu, si pacient vyberá lieky pravidelne.