Ktorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (PZS) zo zákona nemôžu poskytovať doplnkové ordinačné hodiny?

  • ide o ambulantnú pohotovostnú službu,

  • ide o poskytovanie zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti,

  • poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti nie je registrovaný v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovanom národným centrom zdravotníckych informácií