FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Ktorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zo zákona nemôžu poskytovať zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín?

a. PZS ambulantnej pohotovostnej služby

b. PZS zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti

c. PZS ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je registrovaný v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovanom Národným centrom zdravotníckych informácií.