FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Kto vedie evidenciu vydaných elektronických preukazov pracovníkov v zdravotníctve?

Národné centrum vedie na účely evidencie vydaných elektronických preukazov zoznam osôb, ktorým bol elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve vydaný.