FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Kto sa môže dostať k záznamom v mojej elektronickej zdravotnej knižke?

K vašej elektronickej zdravotnej knižke sa môže dostať len oprávnená osoba – zdravotnícky pracovník poskytujúci vám zdravotnú starostlivosť a to len v rozsahu vymedzenom zákonom.