FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Kto môže zapísať/vytvoriť reštrikčný záznam?

Záznam môže vytvoriť:

  • ošetrujúci lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, detská psychiatria alebo sexuológia

  • psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia.