Kto má povinnosť požiadať o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)?

O ePZP musí požiadať každý zdravotnícky pracovník. V zmysel zákona je definovaný ako fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie, teda:

 1. lekár,

 2. zubný lekár,

 3. farmaceut,

 4. sestra,

 5. pôrodná asistentka,

 6. fyzioterapeut,

 7. verejný zdravotník,

 8. zdravotnícky laborant,

 9. nutričný terapeut,

 10. dentálna hygienička,

 11. rádiologický technik,

 12. zdravotnícky záchranár,

 13. zubný technik,

 14. technik pre zdravotnícke pomôcky,

 15. optometrista,

 16. farmaceutický laborant,

 17. masér,

 18. očný optik,

 19. ortopedický technik,

 20. praktická sestra,

 21. zubný asistent,

 22. sanitár.

Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení a splnila podmienku podľa zákona 578/2004 § 33 ods. 3 (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“).
Zdravotníckym pracovníkom je aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie podľa odsekov 1 a 2 v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu 23a).