FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Kedy platia elektronické dohody o poskytovaní ZS?

V rámci elektronizácie zdravotníctva dôjde aj k odstráneniu listinnej podoby dohody o poskytovaní ZS. Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti/Odstúpenie od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti, sa uzatvára prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa a úradného autentifikátora. Údaj o uzatvorení/odstúpení dohody je poskytovateľ povinný zaznamenať v elektronickej zdravotnej knižke občana. Minimálne trvanie platnosti dohody, podmienky pre odstúpenie od dohody, podmienky zániku dohody sa elektronizáciou nemenia. 

Pilotná prevádzka s vybranými poskytovateľmi ZS prebieha tento rok. Pokiaľ patríte do pilotnej skupiny, tak ste o detailných termínoch informovaný. Migrácia všetkých dohôd o poskytovaní ZS prebehne v Q3-Q4/2021 a od 1.1.2022 v súlade so zákonom budú dohody už len v elektronickej podobe.