FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Kde mám vrátiť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) a čítačku ePZP, prípadne čítačku eID?

Podľa § 8, ods. 3, Zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, NCZI znefunkční certifikát na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka, čím elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka stratí platnosť. Je teda nepoužiteľný a môžete ho znehodnotiť prestrihnutím.

Ak ste:

a)    zdravotnícky pracovník a čítačku ePZP ste dostali spolu s kartou ePZP na základe Zmluvy o vydaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, 

b)    zdravotnícky pracovník a zároveň aj PZS a čítačku ePZP ste dostali spolu s kartou ePZP na základe Zmluvy o vydaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, 

c)    zdravotnícky pracovník a zároveň aj PZS a čítačku ePZP/eID ste dostali na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej s NCZI,

odovzdajte čítačky v najbližšej pobočke NCZI (Bratislava, Zvolen), prípadne ich zašlite poštou na adresu: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava;

d)    zdravotnícky pracovník a čítačku ePZP/eID vám poskytol váš zamestnávateľ, teda poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS), pri ukončení pracovného pomeru ostáva u neho.

Ak ste PZS, odovzdajte čítačky ePZP/eID vášmu key account managerovi, ktorý vám bol pridelený ako kontaktná osoba za NCZI, v najbližšej pobočke NCZI (Bratislava, Zvolen) prípadne ich zašlite poštou na adresu: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava.