FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Je potrebné zadať do pracovno-právneho vzťahu aj „kód 99“?

Kód 99 sa netýka elektronického zdravotníctva. Zdravotnícky pracovník ho preto ako pracovno-právny vzťah nepriraďuje.