Je mojou povinnosťou ako pacienta sa prihlásiť do systému ezdravie?

Pacient sa do ezdravie neprihlasuje.