Je lekár povinný poskytovať doplnkové ordinačné hodiny (DOH) od 1. 1. 2019?

Od 1. 1. 2019 sú v účinnosti DOH. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ZS) počas DOH je dobrovoľné. Je len na PZS, či sa rozhodne poskytovať ZS aj v čase DOH. DOH rovnako ako ordinačné hodiny musia byť schválené príslušným samosprávnym krajom.