Môžu si prísť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti do NCZI pozrieť IS ostatných dodávateľov IS PZS?

Verzie softvérov IS PZS, ktoré sú v NCZI nainštalované, slúžia len pre účel overenia zhody IS PZS s NZIS. Demonštrácia alebo prezeranie IS PZS nie je možné. Zoznam výrobcov IS PZS, ktoré majú overenie zhody, nájdete v časti Overené IS.