Aké sú minimálne technické požiadavky na hardvér a internetové pripojenie?

Pre lekára a výrobcu:
Pre internet sa odporúča min. širokopásmové pripojenie. NCZI nešpecifikuje nároky na hardvér z dôvodu, že nevie garantovať, čo všetko bude prevádzkované daným zdravotníckym pracovníkom na danom PC. Odporúča však vychádzať pri kúpe počítača s min. HW vybavením stanoveným výrobcom operačného systému.