FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Môže zdravotnícky záchranár pristupovať k informáciám o pacientovi?

Údaje z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú zdravotníckemu pracovníkovi záchrannej zdravotnej služby pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikačných údajov osoby a pacientskeho sumára (zákon č.153/2013 Z. z.). Lekár záchranár má prístup bez súhlasu pacienta k tzv. emergency datasetu (len na čítanie).