Môže zdravotnícky záchranár pristupovať k informáciám o pacientovi?

Údaje z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú zdravotníckemu pracovníkovi záchrannej zdravotnej služby pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikačných údajov osoby a pacientskeho sumára (zákon č.153/2013 Z. z.).
Lekár záchranár bude mať prístup bez súhlasu pacienta k tzv. emergency datasetu (len na čítanie). Zdravotníckemu pracovníkovi – inému ako lekárovi sa bude poskytovať tiež emergency dataset, ale tieto témy sú v súčasnosti predmetom analýzy.