Je liekový profil prístupný pre všetkých lekárov?

Pacientsky sumár obsahuje liekovú anamnézu alebo zoznam medikačných záznamov (za posledných 12 mesiacov), lekárovi je prístupný na základe vloženia eID pacienta s čipom, resp. podpisom papierového informovaného súhlasu.