FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Aký je proces pri zadávaní súhlasu pacienta na prístup lekára – špecialistu k jeho kompletnej dokumentácii?

Lekár – špecialista dáva podpísať pacientovi poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta v zmysle § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Informovaný súhlas nie je súčasťou ezdravie a súvisí s ním len v prípade prístupu k pacientskemu sumáru.  Aktuálne lekár – špecialista pre získanie pacientskeho súhlasu postupuje v súlade s legislatívou, kedy podpisuje rozšírený informovaný súhlas, čím umožňuje pristúpiť zdravotníckemu pracovníkovi k pacientskemu sumáru bez potreby vloženia eID (http://www.udzs-sk.sk/vzor-informativneho-suhlasu).