FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Kto vidí psychiatrické záznamy pacienta?

Iba psychiater, ktorý je autorom záznamu.
Podľa Zákona 153/2013 Z.z., §5, (6) Údaje z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú

  1. ošetrujúcemu lekárovi poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „všeobecný lekár“), s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 23) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a

  2. po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla, okrem elektronických zdravotných záznamov vytvorených lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo psychológom so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia, poradenská psychológia alebo pracovná a organizačná psychológia.