FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Je možné kopírovať informácie z ezdravie? (napr. z časti anamnéza)

Záznam zobrazený v ezdravie je platným záznamom, ktorý vytvoril zdravotnícky pracovník a podpísal ho svojim ePZP. Záznamy z ezdravie nie je možné kopírovať do iných systémov, v prípade, že lekár potrebuje získať informáciu, ktorá bola vytvorená iným zdravotníckym pracovníkom, tak pristupuje cez vyhľadávanie priamo v ezdravie.