Môže PZS vypnúť funkciu erecept v prípade mimoriadnej situácie?

Elektronická preskripcia je v zmysle legislatívy povinná od 1. 1. 2018. Ak sa PZS rozhodne funkciu vypnúť, hrozia mu rovnaké sankcie ako pri nepoužívaní.