Ako je zaručené, že integračný manuál pre erecept sa nebude meniť? Je plánovaný rozvoj?

NCZI plánuje realizovať úpravy maximálne raz za kvartál, teda 4-krát do roka.