FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo v prípade, ak zdravotnícky pracovník nevie PIN k ePZP?

V prípade, že zdravotnícky pracovník zabudne PIN a aj bezpečnostné otázky, alebo si bezpečnostné otázky ani nezadal, alebo nikdy nepoužil PIN, lebo ho stratil ešte pred použitím, kontaktuje Call Centrum. NCZI vygeneruje zdravotníckemu pracovníkovi nový PIN, ktorý zašle na adresu uvedenú v žiadosti o ePZP. PIN bude doručený ako doporučená zásielka (žltý lístok), ktorú treba prevziať osobne na pošte.
Ak zdravotnícky pracovník zadá 5-krát zlý PIN, ePZP sa zablokuje:

a. ak zdravotnícky pracovník nezadal bezpečnostné otázky, musí prísť osobne na pobočku NCZI v Bratislave alebo vo Zvolene, kde ePZP odblokujú, prípadne kontaktuje Call Centrum,

b. ak zdravotnícky pracovník zadal bezpečenostné otázky a vie odpovede na ne (nevie iba PIN), odblokovanie ePZP si rieši cez samoobslužný portál.