Vidí lekárnik všetky nevybrané lieky z receptov počas doby platnosti receptu? Čo sa deje v systéme ezdravie s predpisanými nevybratými liekmi po uplynutí platnosti receptu? Akú platnosť má vystavený eRecept? Je to 7 dní? Potom sa liek automaticky zmaže zo systému a lekárnik ho nemôže vydať?

Lekárnik má pri výdaji k dispozícii zoznam platných a nevydaných predpisov. Ak platnosť uplynie, predpis nie je možné vybrať, z evidencie sa ale nezmaže žiaden záznam. To sa dialo aj s papierovým receptom. Lekársky predpis – recept – má platnosť podľa toho, čo je na ňom predpísané. Bežný má platnosť 7 dní, existujú však predmety preskripcie, kde je platnosť 1 alebo 3 dni.