Je možné zaslať ePZP priamo do ČR, prípadne inej krajiny?

Distribúcia ePZP je iba na území SR.